dlakierowcow.orlen.pl
EN
INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Aby skorzystać z naszych ładowarek, zarejestruj / zaloguj się w  aplikacji ORLEN Charge w telefonie.

Aplikacja ORLEN Charge jest dostępna na iOS, Android, w sklepach App Store i Google Play

Uruchom aplikację w telefonie i znajdź stację ładowania.

Przed rozpoczęciem sesji ładowania dodaj dane karty płatniczej w menu "Płatność" w zakładce "Karty płatnicze".

Podłącz wybrany kabel ładowarki do samochodu.

Wybierz odpowiednie złącze klikając przycisk „Ładuj” w aplikacji.

Aby zakończyć proces ładowania naciśnij przycisk „Zatrzymaj”  w aplikacji, ładowarka zwolni wtyczkę w pojeździe.

Ostateczny koszt zostanie wyliczony po zakończeniu sesji ładowania.

Pamiętaj o innych, po zakończeniu ładowania  zwolnij miejsce parkingowe.

Jak korzystać z ładowarek ORLEN?

Szczegóły i status sesji ładowania możesz sprawdzić w aplikacji lub na ekranie ładowarki.

Szanuj innych kierowców:
Nie odłączaj innego samochodu w trakcie ładowania.

Szanuj innych kierowców:
Nie zostawiaj samochodu podłączonego do ładowarki dłużej niż potrzeba.


TwitterFacebookYoutubeInstagram